Wat is Scrum?

Scrum. Je hoort dit woord komt steeds vaker. Inmiddels werkt meer dan negentig procent van de development teams wereldwijd met dit Agile framework. Met maar is Agile en hoe werkt Scrum? En vooral: wat betekent het ontwikkelen met Scrum voor jou als opdrachtgever? Op deze pagina lees je er meer over...

Met scrum ontwikkelen: hoe werkt dat?


De term 'Scrum' komt uit de Rugby wereld. Tijdens een 'scrum' komt het team samen om het spel te hervatten. Je kent het wel: de schouders tegen elkaar en de armen in elkaar gehaakt. Dan komt de bal in het spel en explodeert de energie... Diezelfde teamdynamiek zien we bij softwareteams die Scrum gebruiken voor het ontwikkelproces. Heb je nou nog nooit gewerkt met Scrum? Geen probleem! Onze Scrum Masters leggen je graag uit hoe het werkt.

Scrum-board

Hoe ziet een scrum traject eruit?

Bij Scrum ontwikkelen we software in korte iteraties die sprints worden genoemd. Een sprint duurt drie weken. Gedurende deze drie weken werkt het Scrum team aan de (deel)oplossing. Elke sprint levert dus tastbare en testbare software op.

Een sprint kent een aantal vaste sessies worden genoemd, de zogenaamde ceremonies. Elke Sprint begint met een Sprint planning ('welke wensen gaan we oppakken?') en wordt er een helder sprintdoel bepaald. Elke werkdag is er een kort afstemmingsmoment dat de Stand-up wordt genoemd. Het is een informele bijeenkomst waarin elk teamlid vertelt wat hij/zij heeft bijgedragen aan het sprintdoel en of er obstakels zijn. De sprint wordt afgesloten met een Sprint review waar we het resultaat presenteren aan de stakeholders. Zij hebben hier de kans om hun feedback te geven. Aan de hand van de feedback bepalen we samen met de opdrachtgever hoe we verder gaan. Tot slot kijken we in de Retrospective terug op het proces en bekijken we met elkaar wat we de volgende keer beter kunnen doen.

De rollen binnen Scrum

Scrum kent maar drie rollen. Alle andere spelers worden stakeholders genoemd. De belangrijkste stakeholders zijn de opdrachtgever en uiteraard de eindgebruikers van de software. De drie rollen zijn:


Product Owner

Zoals het woord al aangeeft is de PO eigenaar van het product en verantwoordelijk voor onder meer budgetbewaking en contact met de opdrachtgever


Scrum master

Deze 'procesmanager' begeleidt het maakproces en ondersteunt de teamleden bij hun persoonlijke groei


Developers

Dit zijn alle teamleden die meebouwen aan het product, zoals de ontwikkelaar, business analist, architect, UX-er en tester

Nog meer interessant leesvoer


Scrum DQ

Onze Scrum teams

Een Scrum Team is zelfsturend, multidisciplinair en kent een aantal vaste rollen. Scrum werkt als je de oplossing niet alleen vóór maar ook mét de gebruikers ontwikkelt. Als opdrachtgever heb je daarom een actieve rol binnen het team en hiermee veel invloed op het eindresultaat. Scrummen doe je samen!

B122665dcce24f84e23cfbfb4097908d

Waarom Scrum?

Scrum is populair en dat is niet voor niets. Het Agile framework (agile staat voor lenigheid, veerkracht en het effectief inspelen op verandering) is de beste manier om software te ontwikkelen. Scrum onderscheidt zich van de klassieke 'watervalmethode' doordat we niet achtereenvolgens maar gelijktijdig vanuit alle disciplines aan een oplossing werken.