SKJ

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ) treedt op als overkoepelend orgaan voor kwaliteitsregistratie in het jeugddomein. Vanwege de samenvoeging van een aantal registers is de wens ontstaan naar een op maat ontwikkeld systeem voor de registratie van jeugdprofessionals.

Ontwikkeling van de SKJ database


Dolphiq heeft voor SKJ de verschillende bestaande registers samengevoegd in één overzichtelijke database. Via het Mijn SKJ portaal kunnen jeugdprofessionals zich aanmelden en (her-)registreren, waarna deze door SKJ worden beoordeeld. Met het systeem kunnen accreditaties worden afgehandeld en dossiers worden beheerd. Daarnaast is er een online portaal ontwikkeld waar diverse gebruikerslagen vanaf de website kunnen inloggen om in een beveiligde omgeving toegang te krijgen tot de informatie die voor hen relevant is.

Mijn SKJ portaal

In het Mijn SKJ portaal kunnen jeugdprofessionals hun eigen registratie beheren. Nadat ze zijn ingelogd kunnen ze data aanpassen, waarna die wijzigingen zichtbaar worden in het CRM systeem van SKJ.

Qore.works CRM

Het registratiesysteem van SKJ waarmee dagelijks gewerkt wordt, is gebaseerd op Qore.works. Dit is het modulaire CRM-systeem dat is ontwikkeld door Dolphiq, aangevuld met maatwerk modules voor SKJ.

API

Handelingen die door jeugdprofessionals in het portaal worden ingevoerd worden direct verwerkt in het CRM van SKJ en omgekeerd. De API synchroniseert de systemen real-time.

Passende veiligheidsmaatregelen


SKJ houdt een register waarin jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen staan geregistreerd als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. Het systeem bevat niet alleen informatie over hun (her-)registratie, er kunnen ook tuchtprocedures worden gestart en klachten worden ingediend. SKJ beheert zowel een openbaar register als de meer gevoelige dossiers waarbij informatiebeveiliging een grote rol speelt. Om die reden zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Factsheet background

"Het team van Dolphiq is klantvriendelijk, gemakkelijk te benaderen en van vele markten thuis. Ook bij lastige problemen wordt -met de nodige relativering en humor- altijd naar de beste oplossingen gezocht"

– Marian Breukhoven | Business owner SKJ

Enkele feiten (ultimo 2021)

De door Dolphiq gebouwde applicaties worden dagelijks gebruikt zowel door jeugdprofessionals als door interne medewerkers van SKJ:


Jeugdprofessionals

In totaal stonden er afgelopen jaar 58.941 jeugdprofessionals geregistreerd.


Nieuwe registraties

In 2021 hebben 6.536 mensen zich voor het eerst geregistreerd in het systeem


Herregistraties

Het systeem heeft 129.564 herregistratie activiteiten verwerkt


Accreditaties

Er werden 1.650 accreditaties goedgekeurd

Qore.works

Onze standaard voor maatwerk waarmee het grootste deel van je applicatie al gerealiseerd is.

MySQL

MySQL is een open source techniek om relationele databases mee te ontwikkelen

HTML & PHP

HyperText Markup Language 5 is de nieuwste versie van HTML

Laravel

Laravel is het PHP Framework dat de basis vormt voor onze applicaties

CSS

Met Cascading Style Sheets kun je de vormgeving van webpagina's bepalen