Ontwikkeling database SKJ

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ) treedt op als overkoepelend orgaan voor kwaliteitsregistratie in het jeugddomein. Vanwege de samenvoeging van een aantal registers is de wens ontstaan naar een op maat ontwikkeld systeem voor de registratie van jeugdprofessionals.

Het idee

SKJ wil verschillende bestaande registers samenvoegen naar één overzichtelijke database waarin jeugdprofessionals zich kunnen aanmelden en (her-)registreren. Met het systeem kunnen accreditaties worden afgehandeld, dossiers beheerd en er is een openbaar register.

De aanpak

Aan de hand van een bestaand grafisch ontwerp is een website ontwikkeld. De diverse inlog- en registratiemogelijkheden op de site communiceren rechtstreeks met het ontwikkelde CRM. Alle onderdelen zijn geprogrammeerd in PHP en voor de databasetechniek is gebruik gemaakt van MySQL.

Het resultaat

De nieuwe website van SKJ communiceert direct met het CRM. Daarnaast is er een online portaal ontwikkeld waar diverse gebruikerslagen vanaf de website kunnen inloggen om in een beveiligde omgeving toegang te krijgen tot de informatie die voor hen relevant is. 

Impressies

Mijn SKJ

Registreren als professional

Webapp

"Het team van Dolphiq is klantvriendelijk, gemakkelijk te benaderen en van vele markten thuis. Ook bij lastige problemen wordt -met de nodige relativering en humor- altijd naar de beste oplossingen gezocht"

– Marian Breukhoven, SKJ

Wie maakten het mogelijk?

Loading page...