Waarom Scrum?

Scrum is populair en dat is niet voor niets. Het Agile framework (agile staat voor lenigheid, veerkracht en het effectief inspelen op verandering) is de beste manier om software te ontwikkelen. Scrum onderscheidt zich van de klassieke 'watervalmethode' doordat we niet achtereenvolgens maar gelijktijdig vanuit alle disciplines aan een oplossing werken.

De kracht van scrum


Bij Scrum staat transparantie centraal. Anders dan bij de waterval methodiek is de opdrachtgever nauw betrokken bij het ontwikkelproces. Het is dus niet zo dat je als opdrachtgever een opdracht uitzet en weken/maanden later geconfronteerd wordt met het eindresultaat. Het zijn juist de betrokkenheid en interactie die er voor zorgen dat er constant wordt getoetst of we nog op de juiste weg zijn.

Scrum is een beter alternatief voor het zogenaamde 'watervallen'. In de traditionele manier van projectmanagement worden alle stappen achtereenvolgens doorlopen en gaan de verschillende disciplines ná elkaar aan de slag. Omdat dit ontwikkelproces heel lang duurt, komt het vaak voor dat de wensen al zijn veranderd als het product wordt gelanceerd. Door in kleine stappen te werken en met een testbaar (deel)product, kom je als Scrum team steeds even boven water om feedback op te halen en te checken of je nog op koers ligt en de juiste prioriteiten stelt. We doen geen aannames maar beslissen we op basis van wat we zien en weten. Er wordt zo snel mogelijk een werkend product gepresenteerd.

Kernwoorden en -waarden


De scrum methodiek kenmerkt zich door de hoge mate van transparantie, efficiëntie en de grote invloed van de opdrachtgever op het eindresultaat. In een korte tijd wordt er samen met de opdrachtgever een werkend product neergezet. We bespreken de belangrijkste begrippen:

  • Agile. Scrum is een Agile framework. Dit houdt in dat Scrum is gebaseerd op, en werkt conform, het Agile manifest. Eén van de meestgenoemde voordelen van Agile werken is de wendbaarheid. Door Scrum te gebruiken voor softwareontwikkeling, kun je goed inspelen op veranderende omstandigheden en is er gedurende het hele ontwikkelproces ruimte voor nieuwe input.
  • Dedicated Team. Bij Scrum werken we met een zogenaamd dedicated Scrum team dat bestaat uit een Product owner, een Scrum master en een aantal developers die gefocust samenwerken aan de oplevering van een (deel)product. Het multidisciplinaire team is zelfsturend en bevat alle expertise die nodig is om de oplossing van begin tot eind te realiseren.
  • Demo. Elke sprint wordt afgesloten met een Sprint Review waarvoor alle stakeholders (opdrachtgever, gebruikers, budgethouders en andere belanghebbenden) uitgenodigd zijn. Het team demonstreert aan de stakeholders wat er tijdens de Sprint is ontwikkeld. Iedereen kan hier zijn/haar feedback geven. Deze feedback wordt gebruikt om nieuwe keuzes te maken en waar nodig de de koers bij te stellen.
  • Inzicht in de voortgang. Als opdrachtgever ben je voortdurend op de hoogte van de voortgang van het project. Sowieso houdt de Product Owner je op de hoogte. En omdat Scrum draait om transparantie kun je de voortgang live volgen op het 'Scrum bord'.
  • Klanttevredenheid. Door de actieve betrokkenheid van de opdrachtgever is de invloed op het eindproduct groot. Hierdoor maximeren we de kans dat het eindproduct aansluit bij wat de gebruikers nodig hebben. De opdrachtgever bepaalt binnen het project zelf de prioritering.
  • Korte lijnen. De communicatielijnen tussen de opdrachtgever en het Scrum Team zijn kort. Waar mogelijk werken we intensief samen met de gebruikers van de oplossing. Deze samenwerking is de kracht van Scrum.
  • Scrum = fun. En last but not least... Scrummen is leuk! Je ontwikkelt geen onnodige functionaliteit, maar werkt aan software die ook echt gebruik gaat worden. Het werken in een team geeft energie, je leert van je teamleden en kunt steun bij elkaar zoeken. En vooral: je werkt iedere keer weer met een andere, inspirerende opdrachtgever!

Nog meer interessant leesvoer


Shutterstock 1020153808

Wat is Scrum?

Scrum. Je hoort dit woord komt steeds vaker. Inmiddels werkt meer dan negentig procent van de development teams wereldwijd met dit Agile framework. Met maar is Agile en hoe werkt Scrum? En vooral: wat betekent het ontwikkelen met Scrum voor jou als opdrachtgever? Op deze pagina lees je er meer over...

Scrum DQ

Onze Scrum teams

Een Scrum Team is zelfsturend, multidisciplinair en kent een aantal vaste rollen. Scrum werkt als je de oplossing niet alleen vóór maar ook mét de gebruikers ontwikkelt. Als opdrachtgever heb je daarom een actieve rol binnen het team en hiermee veel invloed op het eindresultaat. Scrummen doe je samen!