Test workshop bij Dolphiq

We streven ernaar om webapplicaties en software van hoge kwaliteit te leveren. Het testen van onze applicaties is daarom een belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject. Om dit blijvend onder de aandacht te brengen en onszelf te blijven ontwikkelen, heeft het team deelgenomen aan een test workshop.


Auteur: Milas Hietkamp
Gepubliceerd: 30 juli, 2021

Waarom testen?


De webapplicaties, databases en portalen die we ontwikkelen zijn vaak cruciaal voor onze opdrachtgevers. In veel gevallen bevatten ze belangrijke informatie voor de medewerkers of gaat het zelfs om een omgeving waar hun klanten gebruik van maken. Kortom, je kunt het je niet veroorloven dat iets niet functioneert zoals het bedoeld is. Om dit risico tot een minimum te beperken, worden onze producten grondig getest. Zowel functioneel als technisch.

Functioneel en technisch testen...

Uiteraard is het belangrijk dat een nieuw ontwikkelde functionaliteit doet wat deze moet doen. Om hier zeker van te zijn, testen we nieuwe features functioneel. Echter, dat iets naar behoren functioneert betekent nog niet dat deze direct in gebruik kan worden genomen. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer je het in een andere browser probeert? En wat gebeurt er als heel veel mensen tegelijk dezelfde handeling uitvoeren? Welke veiligheidsrisico's zijn er? Allemaal zaken die je niet aan het toeval wil overlaten. Kortom, er wordt op meerdere aspecten gelet bij het testen...

Workshop testen
Incompany test training, uiteraard op 1,5 meter afstand

Test training met het team


Het team van Dolphiq heeft onlangs deelgenomen aan een Incompany test training. Deze interactieve training bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin o.a. de verschillende manieren van testen zijn behandeld, en een praktisch deel waarin opdrachten zijn uitgevoerd. Daarnaast is er gesproken over hoe er momenteel getest wordt en hoe we onze eigen test skills verder kunnen verbeteren.

Bewustwording van het belang van testen

Allereerst is de training natuurlijk goed geweest voor de bewustwording! Al programmeer je nog zo goed, testen is altijd een goed idee. Wanneer er onverhoopt toch fouten in de code zitten, zullen deze vroeg of laat naar boven komen. Je kunt immers niet alles voorzien. In dat geval ontdekken we ze liever vóórdat de applicatie in gebruik wordt genomen. Het testen moet niet worden onderschat en neemt een prominente plaats in in ons werkproces.

Wat hebben we ervan geleerd?

Naast de bewustwording van het belang van testen, heeft het team ook haar kennis van testen uitgebreid. In de training is behandeld welke soorten tests er zijn en zijn we dieper ingegaan op o.a. unit testing, regressietesten en acceptatie testen. Er is besproken hoe de verschillende soorten testen worden uitgevoerd en welke rol automatisch testen kan spelen bij de ontwikkeling van nieuwe software en webapplicaties. Uiteraard is ook het veiligheidsaspect (security testing) behandeld. Voor alle soorten testen geldt dat een aandachtspunt is om van tevoren te registreren welke testen er uitgevoerd zullen worden en wat de gewenste output is.

Testen, testen, testen in de praktijk...

Allemaal leuk en aardig dat testen, maar wat betekent het in de praktijk? We verwachten van onze opdrachtgevers natuurlijk niet dat zij als professionele testers de complete techniek van hun applicatie doorlichten, die taak ligt bij de ontwikkelaar. Het testen van software en webapplicaties is daarom een integraal onderdeel van het werkproces geworden. Om je een impressie te geven van wat het testen in de praktijk betekent, hieronder een paar voorbeelden:

  • Vooraf worden de risico's van een project ingeschat zodat we passende (veiligheids-)maatregelen kunnen nemen;
  • Voordat we beginnen met de ontwikkeling van de applicatie worden testscenario's opgesteld en geregistreerd, zodat deze tijdens het ontwikkelen kunnen worden uitgevoerd;
  • Het testen gebeurt op een apart daarvoor bedoeld tijdsvak. Dus niet 'even snel tussendoor', maar goed voorbereid, gegrond en volgens het opgestelde plan;
  • Als klant accepteer je de gemaakte functionaliteit, Dolphiq heeft deze dan al getest.

Quote

"Door functionaliteiten goed te testen, creëren we een product waar we met z'n allen achter staan"

Nog meer interessante blogs


Laravel imac

Ontwikkelen met Laravel

10 sep. 2020 door Johan Zandstra

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk webapplicaties met Laravel. Gelukkig betekent 'maatwerk' niet dat we elke keer opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Het Laravel Framework vormt een goede basis voor onze web- en software applicaties.

Book

De kracht van ChatGPT

25 jan. 2023 door Allard Rothengatter

ChatGPT is een slimme chatbot die is ontwikkeld door OpenAI. Het model is getraind op miljoenen teksten uit het internet en is in staat om taal op een manier te begrijpen en te genereren die eerder onmogelijk leek. In dit artikel bespreken we de belangrijkste voordelen van ChatGPT en hoe het de manier waarop we communiceren kan veranderen.

Typing on keyboard

Tailwind CSS: de voordelen van een utility-first CSS-framework

15 dec. 2022 door Allard Rothengatter

CSS frameworks zijn een populair hulpmiddel bij het ontwikkelen van webapplicaties. Een van de meest opvallende spelers op dit gebied is Tailwind CSS. In deze blogpost bespreken we de voordelen van Tailwind CSS in vergelijking met traditionele CSS.