Headless CMS

Headless CMS oplossingen worden steeds populairder. Bij een headless Content Management Systeem ontwikkelen we de back-end (waar de content wordt opgeslagen) apart van de front-end (de plaats waar de content wordt weergegeven). Een groot voordeel van headless is de eenvoudige koppeling met andere webapplicaties. Wij zijn fan!

Front-end

Een headless CMS geeft je website geen vooraf bepaalde styling en opmaak mee. Hiermee ben je volledig vrij in hoe de content moet worden weergegeven. Verschillende applicaties kunnen er dus heel anders uitzien dan een website terwijl beide toch dezelfde content gebruiken.

Flexibel

Developers worden met een headless Content Management Systeem niet beperkt door de restricties van een regulier CMS, zoals bij Wordpress het geval is. Dit maakt een headless CMS flexibel en uitermate geschikt voor het ontwikkelen van maatwerk oplossingen.

Content centraal

Een groot voordeel van een headless CMS is dat je dezelfde content kunt gebruiken voor meerdere webapplicaties. Je wijzigt je content dus centraal op één plek en - voila! - de wijziging wordt automatisch doorgevoerd in alle applicaties.

Wat is een headless CMS?


Een headless CMS ontwikkelen is slim. Zo'n CMS is een online systeem waarin webcontent wordt beheerd. Je kunt er content creëren, lezen, updaten en verwijderen. Het headless CMS van Craft waarin wij bij Dolphiq in ontwikkelen, bevat daarom alleen de content zelf, die kan worden ingelezen in bijvoorbeeld een website of een app. In de front-end van de applicatie, die geen onderdeel vormt van het CMS, wordt bepaald hoe de content wordt weergegeven aan de bezoeker. Met behulp van een API wordt de content opgehaald.

Zelfde content, meerdere applicaties

Een groot voordeel van een website in een headless CMS ontwikkelen, is dat je van dezelfde content gebruik kunt maken voor verschillende webapplicaties. Een headless CMS kan gekoppeld worden aan meerdere webapplicaties. Wanneer je dus wijzigingen aanbrengt in de content, worden deze in alle gekoppelde applicaties doorgevoerd. De verschillende applicaties halen de content op uit één centraal systeem.

Verschil met een 'traditioneel' CMS

Het grootste verschil tussen een headless- en een traditioneel CMS-systeem zit hem in het feit dat een headless CMS losstaat van de voorkant van de webapplicatie. Bij traditionele CMS-systemen is de backend (het gedeelte waar content beheerd wordt) verweven met de front-end (de voorkant van de webapplicatie). Zo wordt de opmaak bijvoorbeeld in Wordpress al bepaald via het gekozen thema. Een headless CMS bevat enkel de content zelf en houdt zich niet bezig met de presentatie ervan.

Ons favoriete headless CMS...

Er zijn tal van voorbeelden van headless CMS-systemen, die zowel open source als closed source worden ontwikkeld. Waar een platform als Wordpress haar beperkingen kent, worden wij vooral enthousiast van content systemen die developers de vrijheid bieden om op maat te ontwikkelen, exact zoals onze opdrachtgever dat wil. Het CMS systeem dat het beste past bij onze maatwerk applicaties is dan ook... Craft CMS.

"Een headless CMS bevat alleen de content. Het staat je volledig vrij hoe deze 'aan de voorkant' wordt getoond."