Scrum ontwikkelen

Scrum is een software ontwikkelmethode waarmee je op een effectieve manier tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct komt. Deze ontwikkelmethode kenmerkt zich door transparantie, efficiëntie en de grote betrokkenheid van de klant tijdens het ontwikkelen van de software.

Sprints

Elk project wordt opgedeeld in een aantal sprints. Een sprint is een periode van 3 weken waarin wordt toegewerkt naar de oplevering van een (deel-)product. Na elke sprint wordt het resultaat getoond in een demo.

Scrum Team

Het Scrum Team is een zelfsturend en multidisciplinair team met een aantal vooraf bepaalde rollen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de klant, die als Product Owner deel uitmaakt van het team.

Agile

Scrum is een agile manier van werken. Middels voortdurende iteraties wordt na iedere sprint bekeken wat de vervolgstappen zijn. Zo wordt continu de voortgang van het project in de gaten gehouden.

We kunnen elke twee weken een werkend prototype aan de stakeholders presenteren. Dit zorgt dat mensen enthousiast en betrokken zijn."

– Winston van Duyn, Product Owner (Lindenhaeghe)

Met scrum ontwikkelen: hoe werkt dat?

Scrum... het woord komt steeds vaker voorbij. Het lijkt wel alsof iedereen anno 2021 volgens de scrum-methodiek werkt, maar wat houdt het in? De term 'scrum' komt uit de Rugby wereld. Tijdens een scrum komt het team samen om het spel te hervatten. Dat is wat er met de Agile vorm van Scrum ook gebeurt bij het ontwikkelen van software. Aan de hand van iteraties wordt er na iedere sprint gekeken hoe verder te gaan. Liggen we nog op koers? Moet er iets worden aangepast of misschien wel worden weggehaald? Deze vragen komen regelmatig aan bod tijdens een scrum traject. Wij leggen graag uit hoe wij scrum inzetten als ontwikkelmethode om op een effectieve manier software te ontwikkelen...

Vaste sessies en rolverdeling

Elk scrum traject bevat verschillende vaste sessies, bij scrum 'ceremonies' genoemd. Een voorbeeld van een ceremonie die elke sprint plaatsvindt, is de sprint planning. Daarin wordt besproken welke taken er tijdens die sprint uitgevoerd gaan worden. Een dagelijks terugkerende ceremonie is de stand-up, een informele bijeenkomst waarin elk teamlid vertelt wat hij/zij de vorige dag heeft gedaan, wat eventuele 'blockers' waren en wat hij of zij die dag gaat doen. Door dit dagelijks aan elkaar te vertellen blijft iedereen in het team, inclusief de product owner, op de hoogte van de voortgang.

Rollen binnen het scrum team: 

Scrum Master

De Scrum Master zorgt ervoor dat het proces op de juiste manier wordt uitgevoerd. Daarnaast is het zijn/haar verantwoordelijkheid om het team te faciliteren. Zijn er knelpunten? Roep de Scrum Master erbij.

Product Owner

De Product Owner, bij voorkeur de klant zelf, vertegenwoordigt het klantbelang binnen het team. Hij/Zij is verantwoordelijk voor een heldere omschrijving en prioritering van het uit te voeren werk.

Development Team

Het ontwikkelteam wordt, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, samengesteld uit developers met verschillende expertises. Zij zorgen er voor dat er aan het eind van de Sprint een werkend software product staat.

Impressies

Work in progress...

MVP definiëren

Tijd voor de demo

Ontwikkeling MVP

Scrum ontwikkeling?

Meer informatie over het ontwikkelen van software volgens de scrum methodiek? Laat het ons weten!
Loading page...